torsdag 6. mars 2008

Politikk

Hentet fra dagens VG:

"Det kan bli tøft for Stoltenberg og regjeringen å vinne tilbake velgernes tillit. I dag viser en ny meningsmåling i VG at bare en av fire nordmenn tror den rødgrønne regjeringen beholder sitt flertall etter valget neste år.

Derimot har 27,2 prosent tro på at Høyre og Frp greier å danne regjering sammen."

(1/4)*100 = 25%
25% er ikke så mye mindre enn 27,2%

Så hva er poenget? Det finnes tre former for løgn: Løgn, hvit løgn og statistikk.

7 kommentarer:

Anonym sa...

(1/4) * 100 = 2500 %
1/4 = 25 %

Konklusjon: Riktig svar, til tross for feil i utregninga. 1/2 poeng.

Anonym sa...

Mattelærer:
1/4 =0.25

Skal man gjøre om 1/4 til prosent ganger man med 100%. Feilen ligger altså i at jeg glemte å skrive % bak 100

Altså:0.25*100%
=25%

Anonym sa...

Korrekt. Nå gjenstår bare riktig desimalskilletegn, så er undertegnede fornøyd ;-)

(... samt også ideelt sett noe "luft" mellom tall og prosenttegn - hilsen fra sprakradet.no)

Anonym sa...

ex-veileder:

Følger internasjonal standard med . istedet for , Dette generelt fordi det er lettere å skille en tallføge om man bruker .

Eks: Rangert i stigende rekkefølge

2.1, 4.3, 4.45, 5.0

eller med ,
2,1, 4,3, 4,45, 5,0

Ser du den potensielle forvirringen?

Anonym sa...

Ser utfordringen, men løsningen er semikolon mellom leddene i oppramsing (http://sprakradet.no/Raad/Skriveregler_og_grammatikk/Semikolon/).

Bruk av såkalt "internasjonal standard" i en tekst som ellers går på norsk, kan potensielt også lede til betydelig forvirring.

Anonym sa...

Hvis man bruker moderne tekstredigerings verktøy, blir det for rot med mellomrom mellom tall og prosenttegn. Man kan risikere tallet på en linje og prosenttegnet på neste linje.

Kommentar til den som skrev:
"(... samt også ideelt sett noe "luft" mellom tall og prosenttegn - hilsen fra sprakradet.no)"

Anonym sa...

Hvis det moderne tekstredigeringsverktøyet heter f. eks. Microsoft Word, så løses sistnevnte utfordring greit ved å benytte såkalt "hardt mellomrom" (hold inne Ctrl og Shift når du taster mellomrom). Antar at det samme funker også i andre tekstredigeringsverktøy (og det behøver ikke være spesielt moderne - har benyttet samme løsning siden langt inn i forrige årtusen).