lørdag 8. november 2008

Borregaardspipa

Etter flere anonyme tips og ønsker har vi nå gitt etter for presset og bestemt oss for å skrive denne artikkelen om Borregaardspipa.
Det var i det herrens år 1976 (5. februar) at Borregaardspipa sto ferdig. Den raget over Sarpsborg som en enorm vokter og landemerke. Den står også på historisk grunn, Olav den Helliges gamle kongsgård lå i det samme området, men ble skyldt vekk i det store jordraset i 1702. Her lå også det opprinnelige Borgartinget, etter sagen om Harald Hardråde. Men nok om det. Vi skulle jo skrive om pipa.
Den er blitt kaldt Gros Minne, etter daværende miljøvernminister Gro Harlem Brundtland. Visjonen da var at man skulle spre forurensningen så mye som mulig, slik at den ble tynnet ut...Det fungerer jo ikke i dagens klimakrisetider. Derfor har Borregaard bygget en ny pipe ved siden av den gamle, riktig nok 17 meter lavere, men med filter til å rense «eksosen» fra fabrikkene.
Det er også blitt kjørt moped oppe på pipa en gang. En av arbeiderne som var med på å «montere» den gamle pipa (den gang ny...) hadde tatt med seg mopeden opp på arbeidsheisen for å sveise kjedet. Han tok like godt et par runder oppe på toppen. For dere som kanskje husker denne tida ble det brukt en Tempo Zafir sportsmodell.

Men til selve kjernen av artikkelen. Pipa skal rives! Det har jo egentlig pågått lenge, helt siden julitider. På et av bildene kan dere se hvordan demonteringen foregård. Så skal dere kunne se denne kjente og fagre betonghaugen, må dere være raske. D-dagen for fullstendig eliminering er satt til en dag tidlig i november. Aprilspøken tidligere i år var med andre ord ikke en god spøk. Frustrerte sarpinger kommer til å stå tårevåte mens de ser sin gamle pipe forsvinne til de evige pipemarker. Fredrikstadfolket kommer til å stå jublende på andre siden av elva og juble for endelig å bli kvitt betongshiten som har forpestet luftkvaliteten i Fredrikstad i over 30 år. Og hva skal vi andre gjøre? Tja, om du er en ivrig betongklump-samler kan du sikkert få en bit på rivningsdagen, jeg sjøl nøyer meg med å lese om Sarpsborg Spartas 5-1 seier over Odd Grenland i SA xD....
Men en siste liten salutt fortjener pipa, den har jo tross alt holdt Sarpsborgs luft helt ren, mens hver eneste naboby i 5 mils rekkevidde har fått sine tørkestativ med hvitvask nedskitnet.
SALUTT!

.

Ingen kommentarer: