tirsdag 7. desember 2010

Luke 7

I disse dager deles det ut en bråte med mer eller mindre prestisjetunge utmerkelser for å hedre bemerkelsesverdige prestasjoner både i og utenfor o-løypa. O-galla, O-jalla, Orienteering Acheivement of the Year og O-sleiva til tross, det er alltids rom for mer glam, show og red carpets i o-miljøet. På vårt utrettelige korstog for å marginalisere uheldige maktfaktorer som trekker norsk og internasjonal orientering i feil retning, ønsker vi å påskjønne de som ikke bare begrenser seg til virkemidler som poesi og kritiske blogginnlegg ...

The Naked Aas BoyZ Award
Vi observerer at ting begynner å skje i visse fraksjoner av o-miljøet. Det er rørende at ”Aung San Suu Kyi” ikke kjemper alene! For å stimulere til opposisjonelle strømninger, og vise at de blir lagt merke til, ønsker NAB å innstifte en pris der den eller de som har bidratt til å rette fokus mot orienteringssportens egenart, eller eventuelt aksjonert mot den miserable måten norsk orientering utvikles på, får sin heder.

Statuttene lyder som følger:
§1) Prisen tildeles den eller de som i inneværende kalenderår har utført den eller de mest enestående handlingen/-er som kommer norsk orientering, fedrelandet og menneskeheten til gode.
§2) NAB tildeler prisen, og juryens beslutning kan ikke påklages.
§3) Prisen vil ikke være materialisert gjennom noen fysisk gjenstand, men vil være av tung symbolsk verdi.

1. kandidat: Sørreisa o-lag (nominert av Slakter’n)
Den første nominerte er Sørreisa o-lag. Klubben arrangerte ikke bare et flott NM-ultra i nydelig terreng, men leverte også et ballespark med kirurgisk presisjon på den påfølgende banketten – og da siktes det ikke til den joviale Oluf-inspirerte karakteren. En arrangør ropte opp generalsekretæren og gav han et par tøfler. Med en elegant kamuflert begrunnelse overlevertes tøflene, som medfølger noen bitende konnotasjoner.

Tøffel subst. m tøffel ( tøffelen - tøfler - tøflene) ['tœfəl]
1 fotplagg til å ha på innendørs
2 mann som lar seg herse med


For; det må regnes som bemerkelsesverdig at utøveren som ligger helt øverst på adelskalenderen for langdistansen kan fronte NOFs nye utviklingslinje. Linjen som sier at Nordic tour er et satsningsområde, at NM-etappene skal forkortes, NOM skal avvikles, og VM bør ha både fellesstart og jaktstart.

Det spørs nok om ikke generalsekretæren bør bli litt mer general, og litt mindre sekretær framover. I hvert fall om han ønsker å bli husket som Sparkongen og ikke ”tøffelsekretæren”.

Undertegnede henstiller NABs stab og lesere om å foreslå kandidater i kommentarfelt/blogginnlegg.

2 kommentarer:

Håkon Hultgreen sa...

Er det lov å nominere seg sjæl?

naked sa...

Det er selvsagt lov. NAB holder deg og ditt virke kontinuerlig under overvåking. Allikevel er komiteen avhengig av en særs velbegrunnet innstilling om vi skal ta forslaget til etterfølge.