fredag 5. september 2008

Johan H. Wessel

Som dere alle lærte på ungdoms- og videregående skole flyttet Vestby-gutten og dikteren Johan Herman Wessel til København for å studere i 1761. Noen stor student ble han aldri, men han ble en relativt kjent fyllefant, dikter og oversetter i den dansk-norske unionen. Et av hans mest kjente små vers er:

"Smørebrød og kjærlighet"
At smørebrød er ikke mat
og kjærlighet er ikke hat.
Det er for tiden hva jeg vet
om smørebrød og kjærlighet.


Overraskende nok er det få som har fått med seg at diktet inneholder en strofe til:

At o-teknikk er ikke skrammel
og unge Tveite blir aldri gammel.
Det er for tiden hva jeg veit de`
om o-teknikk og unge Tveite


Det lar oss stå igjen med et ubesvart spørsmål. Var Tveite virkelig født allerede i 1761, eller var Wessel forut for sin tid?

2 kommentarer:

Anonym sa...

Som en kuriositet kan det jo også opplyses at hans bror Caspar, som forøvrig nok er mer kjent utenfor landets grenser, var en av grunnleggerne av kompleks analyse og en ivrig landmåler. Han hadde kanskje flere fellesinterresser med Tveite enn dikterbroren?

J.H Wessel skrev forøvrig dette dikktet om sin bror:

Han tegner Landkort og leser Loven
Han er saa flittig som jeg er doven.

Anonym sa...

For å bringe enda en kuriositet inn i folkeopplysningen om brødrene Wessel og vår fortsatt svært levende lagkompis: Unge Tveite (og andre mindre spreke kartfolk) inntar lunsjen hver fredag i Caspar Wessel-stua i TF-bygget, uten at det nok i seg selv er særlig prestasjonsfremmende.