tirsdag 1. juli 2008

På gjengrodde stier i historiske omgivelser

I dag tok jeg sykkelen fatt og tråkket i vei mot et av Løtens mest interessante områder historisk sett, nemlig Rokoberget. Rokoberget ligger rett på andre siden av veien hvor fjorårets NM ble arrangert.

Ordet Roko betegner i følge Professor Rygh (Kilde: Løtenboka, bind 3) en skovl eller høyden som de gamle Rokogårdene ligger på. Det er imidlertid den gamle kirkeruinen som gjør at dette området har en historisk sus over seg.

Når den ble bygget er ukjent, men den nevnes i et Pavebrev av 1254, under pave Innocent IV med dåpsnavnet Sinibaldo Fieschi fra Genova, Italia. Den var viet til St. Michael som fremstilles som ondskapens bekjemper og nådens engel. Det sies at kanniken Theodurus overdras kirken som erstatning for at han ikke ble biskop i Hamar. Paven hadde allerede utnevnt en annen da han kom til Rom. Om dette skyldes flystreik i SAS eller Norwegian sier historien ingenting om.

Kirken på Roko ligger midt i pilegrimsveien mellom Østerdalen og Hamar. Korteste veien mellom Oslo og Nidaros gikk over Rokoberget. Kirken kan ha fungert som en
valfartskirke. Svenskene fikk skylden for at kirken ble ødelagt under syvårskrigen i 1567. Dette kan ikke være riktig da historen sier at Bispen Jens Nilsen besøkte Løten i 1594. Han nevner i sin reisebeskrivelse at "Kirken på Roko ikke betjenes", noe som selvsagt kan være logisk om den er ødelagt. Denne bispen bruke å nevne om om det var mangler eller skader på plasser han besøkte. Derfor antar man at den var like hel i 1594.

Historien forteller også at det er en rik plantevekst i sørhellinga av Rokoberget, og selv om det ligger 350 m.o.h fryser det aldri om høsten. I de botaniske samlinger på Tøyen finnes det blant annet barlind, som presten Deinboll skal ha funnet i Rokohellinga. Det skal visstnok ikke være mulig å finne barlind så langt nord, og konklusjonen ble at denne presten måtte å funnet dette et sted lenger sør i landet. Det er mest sannsynlig at munkene i katolsk tid, som forøvrig var meget dyktige gartnere, trolig planet Barlind i den varme, sørvendte jorda. Litt etter litt døde den ut, men muligens var det igjen litt på Deinbolls tid.

Mye er sagt og mer kunne sikkert blitt skrevet om dette området. En ting er iallefall sikkert. Neste langtur skal gå i de høyreiste furuskogene rundt Rokoberget. Og skulle du tilfeldigvis velge Løten som feriemål denne sommeren er det bare å slenge seg med!

Bilder finner du her

Ingen kommentarer: