lørdag 20. desember 2008

Lov om gåing med tights

§ 1 Lovens formål
Det er lovens formål at det skal forekomme minst mulig gåing med tights. Dette for å følge generell fornuft samtidig som det er viktig å ikke se unødvendig dum ut.

§ 2 Virkeområde
Loven gjelder generelt alle, men spesielt alle NAB, alle som drømmer om å bli det og alle som får tilbud om å trene sammen med en NAB. Loven gjelder ikke for damer, da disse, noe avhengig av smekkerhet, anmodes om å benytte tights dersom det av spesielle grunner insisteres på å bruke benklær.

§ 3 Definisjoner
Tights: tettsittende benplagg som er konstruert for komfortabel og rask transport gjennom skogen.
NAB: svært stilige menn/gutter med sterk tilknytning til o-miljøet på Ås, samt verdens ledende o-portal.
Løping: raskere enn jogging, men ikke nødvendigvis raskere enn Tveite-jogg

§ 4 Løpekrav
Personer som nevnt i § 2 plikter å innrette seg etter følgende krav:
Man skal alltid løpe dersom man bærer tights.

Generelt gis det ikke fritak fra ovennevnte krav. Det oppfordres derfor til å tenke gjennom påkledning dersom man plukker opp faresignaler i forbindelse med muligheter for gåing i tights. Dette bygger også opp under praktiseringen av sikker o-teknikk, da det i henhold til denne lov kreves full stopp ved usikkerhet.

§ 5 Unntak
Unntak fra kravet i § 4 ledd 1 kan gis i følgende situasjoner:
a) I pauser på intervalltrening, hurtighetsøkt og/eller drill/løpsteknikk eller andre økter der treningseffekten uomtvistelig vil bedres ved hjelp av forsiktig gåing.
b) I bakker som er svært bratte. Det kreves imidlertid at bakkene er så bratte at det er nødvendig å gå på alle fire.
c) I nattløp dersom man mister lyset og er nødt til å føle seg fram til nærmeste løpbare areal.
d) Dersom man løper med Panserpiker og disse sprekker slik at de må bæres hjem.

§ 6 Tilsyn og kontroll
NAB er tilsynsmyndighet og har således ansvar for å føre tilsyn med seg selv og andre.

§ 7 Eldre tilfeller
All etablert gåing i tights som det på tidspunkt for etablering ikke måtte innhentes tillatelse for etter det på den tid manglende regelverk, er ulovlige fra og med 1. januar 2009.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Hvordan er synspunktet til NAB om slimma jeans?

Anonym sa...

Herlig! Denne loven har jeg savnet, og endelig er den her! Nå er det slutt på alle tvilstilfeller og vi får et bedre samfunn=)

Anonym sa...

NAB har ikke noe offisielt synspunkt på slimma jeans. Vårt generelle syn angående bekledning er imidlertid at dersom man har en kropp som oss så er det både riktig og en plikt å vise den frem på best mulig måte.