tirsdag 8. november 2011

Løypeleggers tanker


Kadaverløpet er vel overstått. De fleste begynner nå kanskje å få løst opp krampa som satt i legger og lår etter lørdagens løp. Med så mye veiløping forstår jeg at krampa setter seg. På forhånd hadde jeg derimot trodd at flere ville valgt skogsveivalg, særlig til 6.post. Etter å ha sett på tracking har majoriteten likevel løpt rundt på vei. Trodde flere ville prøvd å kutte gjennom skogen ved passeringspunktene. Men klart, er man ikke like sikker som Tveite løper man gjerne rundt.

Til 2.post kom det første veivalgsstrekket. På forhånd trodde jeg de fleste ville løpt rett på eller ned til Årungen. Det viste seg at de fleste løp til høyre. Det går ikke fram av kartet, men om man løp rett på ville man løpe sti hele veien til Vassumbakkene, for så å løpe rett ut på en asvaltvei ned mot de «vestliggende» gårdene like ved posten. Til disse gårdene ville man også kommet hvis man løp til venstre, men det innebar en del med høydemeter på strekket. Men man følger som regel den som løper foran på fellesstarter, så det er de som kommer tidligst til posten som ofte avgjør hvor folk løper.

På forhånd hadde jeg grubbla lenge på hvor jeg skulle legge postene i Frognermarka. Tjernet annså jeg som bænkers (men var visst ikke det i det hele tatt ^^). Plasseringa av matposten og kanskje en post til for å få bedre helhet ble vanskeligere. Fant til slutt et egna sted ved Hallangen og 4.posten i et søkk like ved. Denne fjerde posten skulle egentlig legges lenger opp et stykke østover, men kom fram til at det ville bli alt for hardt. Var ute å sjekka stedet, det var i tillegg rimelig diffust.

Langstrekket tilbake skulle være enklere slik at også studentene kunne klare seg greit. Og med veivalgsmuligheter for o-løperne til å løpe rett på gjennom skogen. Men som skrevet, valgte få å løpe gjennom skogen. Flere fikk heldigvis til kuttemuligheter over jordene så det ikke bare ble veiløping.

Strekket inn til Nordskogen regnet jeg med at folk løp enten ned ved bekken eller nordover til brua. De fleste gjorde det, men noen lurte deg faktisk ut på E6 hehe.

Når jeg på lørdag sto ved 2.matpost/mål og ikke hørte noe fra første mat ble løypelegger lettere stressa. «Har de virkelig brukt nesten 2 timer til første mat!» hang løst i grubbleboksen. Men teten kom ikke så alt for langt bak stipulert, med Havrebukken i front foran Tveite og Sensland! Det var ganske uventa hehe

Runden i Vardåsen, som også var Minikadaverløype, ble lagt ganske lett, slik at også minikadavern fant fram. Tror flere la merke til det. Postene ble lagt på relativt tydelige detaljer og flagga hengt høyt. Sisteposten lignet nok veldig på fjorårets førstepost, egentlig skulle denne posten ligge på en sliten lekehytte noe lenger sør, men når jeg til slutt husket på (etter utalligge løpeturer i Vardåsen forbi stedet) at det var plantefelt like foran posten, måtte denne flyttes.

Vel i mål virket det som de fleste var stappa fulle med endorfiner og høye på kondis hehe. Folk virka generelt fornøyde etter en lang lørdag i Folloskogene. Det gledet en løypelegger :)


Ingen kommentarer: